El nostre equip ens permet plantejar qualsevol tipus d’encàrrec tradicional típic d’un equip d’Arquitectes fins a l’anàlisi d’impactes relacionats amb criteris purament sostenibles i ecològics, passant per qualsevol tasca relacionada en la gestió i anàlisi d’operacions inmobiliàries.

 

 

 

 • Gestió del procés constructiu des de la idea inicial fins la postvenda.
  • Gestió en l’obtenció d’altes de subministres provisionals i definitius d’electricitat i aigua.
  • Col·laboració amb l’equip redactor de Projecte
  • Assessorament per l’elecció de materials d’acabats dins de la memòria descriptiva.
  • Assessorament per la construcció sostenible.
  • Predimensionat de costos.
  • Estudis de viabilitat.
  • Estudis de Cash Flow.
  • Estudis de mercat.
  • Gestions en els organismes administratius:
   • Llicència d’obres.
   • Llicència d’activitats.
   • Afectació de vials.
 • Serveis complets d’Arquitectura.
 • Serveis d’Arquitecte Tècnic.
 • Serveis d’Enginyeria:
  • Geològica.
  • Topogràfica.
  • Industrial.
 • Fase executiva:
  • Replanteig.
  • Redacció del Pla de Seguretat i Salut.
  • Execució material de l’Edificació.
  • Control documental de l’Obra.
  • Control documental dels Recursos Humans.
  • Fase de postvenda.
  • Capacitat d’execució en qualsevol tècnica constructiva.
 • El·laboració d’Evaluacions Ambientals VERDE