Que es una eina de certificació ambiental?

 • Es una eina per amidar el grau de sostenibilitat d’un edifici, evaluant els seus aspectes ambientals, econòmics i socials.
 • Garantitza un standard de qualitat en quant al comportament de l’edifici en aspectes com el consum energètic, d’aigua, el confort per als seus ocupants, etc....
 • Es una certificació de caràcter voluntari.

 

Qui desenvolupa?

 

Established Council de WGBC desde marzo de 2010

 

Aspectes que valora:

 

Es valoren 12 impactes respecte a un edifici de referència consistents en:

 • 1- Canvi climàtic.
 • 2- Augment de les radiacions UV a nivell de terreny.
 • 3- Pèrduda de fertilitat.
 • 4- Pèrduda de vida aquàtica.
 • 5- Emissió de substàncies foto-oxidants.
 • 6- Canvis en la biodiversitat.
 • 7- Esgotament d’energía no renovable.
 • 8- Esgotament de recurssos no renovable diferents de l’energia primària.
 • 9- Esgotament d’aigua potable.
 • 10- Generació de residus no perillosos.
 • 11- Pèrduda de salut, confort i qualitat per als usuaris.
 • 12- Riscs i beneficis per als inversors.

 

Criteris evaluats a:

 • - VERDE ofereix una valoració independent i objectiva.
 • - El promotor i el projectista de l’edifici coneixen l’impacte que es produirà.
 • - La ponderació d’impactes està regionalitzada.
 • - Està adaptada a la normativa actúal espanyola i europea.
 • - Permet adaptar-se a les necessitats regionals o locals.

 

De tot aquest anàlisi i estudi resulta:

 • - Quantificació absoluta y relativa dels impactes evitats.
 • - Classificació global del comportament de l’edifici.
 • - Puntuació de 0 a 5 fullles VERDES.

 

ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA