Un dels valors més importants es la plena satisfacció dels nostres clients, amb l’oferiment del màxim servei, aportant valor afegit, sense incrementar el pressupost. Es per això que col·laborem molt estretament amb l’equip redactor de projecte per assolir el màxim grau de definició.

 

 

 

Construir sostenible no es sinònim de fer-ho més car. L’únic secret que hi ha es buscar l’equilibri perfecte entre tots els factors que formen el projecte. Es per aquest motiu, que col·laborem estretament amb l’equip redactor de projecte i direcció facultativa, per tal de definir amb el màxim grau de detall, totes les partides que formen part.

 

Amb els sistemes constructius que utilitzem i sense oblidar-nos mai de l’Anàlisi del Cicle de Vida de l’edifici, podem aportar solucions i tècniques constructives, tenint sempre molt present el cost de les coses. Gràcies a la nostra formació tècnica i la nostra constant optimització i evolució, som capaços d’executar els desitjos dels nostres clients.

info@pendol.es