L'edificació sostenible és aquella que assegura la qualitat ambiental i l'eficiència energètica d'un edifici durant tot el seu cicle de vida, des de la seva fase de disseny i construcció, fins a la fase de manteniment i enderroc.

 

 

 

EL MEDI CONSTRUÏT TÉ UN PROFUND IMPACTE EN EL MEDI NATURAL, L'ECONOMIA, LA SALUT I LA PRODUCTIVITAT.

 

ELS EDIFICIS SÓN RESPONSABLES APROXIMADAMENT DEL:

  • 36% del ús total de l'energia
  • 65% del consum d'electricitat
  • 30% de les emissions de Gasos Efecte Hivernacle
  • 30% del ús de matèries primeres
  • 30% dels residus que van a abocador
  • 12% del consum d'aigua potable

 

PER QUÈ CONSTRUIR SOSTENIBLE?

 

EL SÒL

El sòl és un bé limitat. En l'actualitat el 80% dels europeus vivim en un entorn urbà.

 

L'AIGUA

El reg agrícola consumeix un 71% dels recursos hídrics davant del 18% en el sector domèstic, 9% a l'industrial i 2% en ramaderia.

 

L'ENERGIA

El 40% de les emissions de CO2 es produeix en entorns urbans. L'edificació representa el 42% del consum d'energia de la UE.

 

ELS MATERIALS

L'edifici és un important consumidor de materials i generador de residus.